Hagyomány és megújulásMárcius 15-i rendezvényünkkel az 1848-as forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk, és egyesületünk, a norvégiai Magyarok Baráti Köre megalakulásának 25. évfordulóját ünnepeltük. 


A Himnusz eléneklése után rövid összefoglaló következett egyesületünk negyedszázados tevékenységéről, majd vetítés a rendezvényeken készült képekből, melyek hamarosan a honlapunkon megtekinthetők lesznek. Utána Nagy Gábor (zongora) és Gáspár Tünde (ének) adott koncertet, melyben Liszt, Bartók és Kodály műveket hallhattunk nagyszerű előadásban. A koncert után hat tehetséges néptáncos lépett a színpadra - Czigány Gabriella, Czigány Péter, Tarnainé Vér Emese, Tarnai László, Szilvásiné Tarnai Ildikó és Szilvási Károly - akik a közönség nagy tetszésére többféle szép népviseletben szatmári verbunkot és csárdást, kalotaszegi legényest, csárdást és szaporát, somogyi páros kanásztáncot és friss csárdást valamint mezőföldi ugróst adtak elő. Rövid szünet és falatozás után a büfében, összeállt a táncház.  A hat néptáncos vezetésével egy órán át lelkesen ropták a táncot a különöző korú táncoslábúak.

Egyesületünk 1990. március 15-én alakult meg Oslóban, független szervezetként, melynek célja, hogy lehetőségei szerint ápolja Norvégiában a magyar nyelvet, kultúrát és hagyományokat. Hamarosan lett nevünk és logónk, melyet egy itt élő magyar művész készített. Különböző rendezvények követték egymást negyedszázadon át:
Színhazi előadásokat hívtunk meg Magyarországról vagy a határon túlról, filmbemutatókat tartottunk egy-egy neves rendező és filmszínész jelenlétével, továbbá előadásokat, koncerteket, néptáncműsort meghívott vagy helyi előadókkal, zeneművészekkel illetve táncosokkal. Rendeztünk kiállításokat is, például Gudbrand Gregersenről, itteni amatőr művészek alkotásaiból, illetve a közelmúltban a Norvégia-Magyarország fotókiállítást. Szinte minden évben rendeztünk valamilyen mulatságot: a sokéves hagyományos Katalin-bált egy idő után a farsangi mulatság váltotta föl, de tartottunk retróbulit is. Sosem hagytuk ki a műsoros Mikulás- és karácsonyváró ünnepséget. Voltak továbbá közös kirándulásaink és piknikkel záruló úgynevezett "oslói séták" magyar nyelvű idegenvezetéssel, és sok filmestünk.
Igyekszünk változatos programokat szervezni, hogy minél többen találjanak köztük ízlésüknek és igényüknek megfelelőt. Azt is fontosnak szempontnak tartjuk, hogy minden korosztály érdeklődését fölkeltsük. A legsikeresebb rendezvényeink azok, melyeken három generació van jelen, és ez elég gyakran előfordul.
Nem sokkal az egyesület létrejötte után megalapítottuk az MBK Híradót, melyben húsz éven át negyedévenként tájékoztattunk norvég-magyar vonatkozású eseményekről, témákról. A legtöbb évfolyam megtekinthető a honlapunkon.
Három könyvet adtunk ki. Címük: "Magyarok Norvégiában", "…mindenki együtt érzett a magyar néppel" és "Norvégia-Magyarország fotóalbum".
Külön kell szólnunk a Csincsele gyermekcsoportunkról, amely a 90-es évek elejétől - kisebb szüneteket leszámítva – mindmáig működik és amelynek korcsoportonkénti, változatos programokban gazdag foglalkozásaira 2-3 hetente várjuk az óvodás és kisiskolás korú gyermekeket szüleikkel együtt.
A tevékenységünkhöz szükséges anyagiakat önerőből teremtjük meg: a rendezvények belépőjegyeiből és a szerény egyéni tagsági díjakból, melyeket az utóbbi időben támogatási díjnak nevezünk...
Egyesületünk tevékenységének elismeréseként 1999-ben a Magyar Köztársasági elnöki arany emlékérmet, 2011-ben  pedig a Magyar Köztarsasági Arany érdemkereszt díjat kaptunk.
A felsorolt gazdag tevékenység mögött kizárólag önkéntesek munkája áll, amiért nagyon sok embert illet köszönet. Neveket csak azért nem szeretnénk fölsorolni, mert nagyon hosszú lenne a 25 évre kiterjedő lista és egész biztos kimaradnának néhányan, illetve azért sem, mert – és ez egyik erőssége az egyesületünknek – mindig jól működő csapatmunkában dolgozunk. Így tehát csak név nélkül szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak,
– akik ötletekkel, javaslatokkal segítenek,
– akik a tájékoztatásról és a dokumentálásról gondoskodnak a meghívók készítésével, kiküldésével, a honlapunk folyamatos frissítésével, fotózással, videófelvételek készítésével, az emlékkönyvünk gondozásával, 
– akik részt vesznek a rendezvények lebonyolításában vendéglátással, szállásadással, teremrendezéssel- és díszítéssel, a mindenkori büfé üzemeltetésével, süteménysütéssel
– azoknak a "helyieknek", akik fellépnek egy-egy rendezvényünkön zenével, énekkel, versmondással, néptánccal, táncházzal,
– azoknak, akik hosszú éveken át szerkesztették az MBK Híradót, cikkeket írtak bele, illusztrációkról gondoskodtak,
– a kiállítások tervezőinek és kivitelezőinek,
– a pénztárosoknak, könyvelőnek,
– azoknak a pedagógusoknak és besegítő szülőknek, akik odaadóan és lelkesen vezették-vezetik a Csincsele gyermekcsoport foglakozásait
– és végül azoknak is, akik az éves tagsági/támogatási díj befizetésével segítik az egyesület munkáját.

Huszonöt év nagy idő egy egyesület életében, ezalatt egy generáció nőtt fel, sok minden változott. Aktuális feltenni a kérdést: Hogyan tovább?
A negyedszázados pozitív hagyományokra építve, ugyanakkor az újabb elvárásoknak, új körülményeknek megfelelően folyamatosan megújulva szeretnénk folytatni tevékenységünket, mindaddig, amíg erre igény mutatkozik és amíg van elegendő önkéntes az ezzel járó feladatok elvégzéséhez. Ehhez mindig szívesen veszünk bármiféle segítséget, felajánlást.

2015. március 15.                              
A norvégiai Magyarok Baráti Köre vezetősége   

A március 15-i rendezvény képei a honlapunkon a Képgaléria alatt tekinthetők meg:
http://www.mbk-norvegia.no/2015/03/nemzeti-unnepunk-es-az-mbk.html