Az MBK alapszabálya

 1. A norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) alapszabálya
  1. Az 1990. március 15-én megalakult norvégiai Magyarok Baráti Köre (MBK) célja a magyar nyelv, kultúra és hagyományok ápolása Norvégiában.
  2. Az MBK politikai tevékenységet nem folytat.
  3. Az MBK 18 éven felüli tagjai az évi tagdíj/támogatási díj befizetése által szavazásra és tisztségek betöltésére jogosultak. A tagdíj összegét a közgyűlés határozza meg.
  4. Az MBK határozathozó szerve a közgyűlés.
   • A rendes évi közgyűlést március 15. előtt kell megtartani.
   • A közgyűlésen minden évben vezetőségi tagot választanak 2 éves időtartamra.
   • A közgyűlésre szóló meghívót annak napirendjével együtt legalább négy héttel a közgyűlés előtt kell közzétenni az MBK honlapján.
   • A napirendet a vezetőség állítja össze.
   • A szavazásra jogosultak írásbeli javaslatokat tehetnek a közgyűlésen megtárgyalandó témákról, ezeket a közgyűlés előtt legkésőbb két héttel kell eljuttatniuk a vezetőségnek.
   • A közgyűlés határozatképes, ha meghirdetése szabályos volt.
   • A szavazás nyílt, de a szavazásra jogosultak kívánságára lehet titkos.
   • A közgyűlés egyszerű szavazattöbbséggel határoz, kivételek a 8. és. 9. pontban foglaltak.
   • Rendkívüli közgyűlést a vezetőség, vagy legalább két, szavazásra jogosult személy írásbeli kérelmére lehet összehívni.
  5. Az MBK tevékenységét a legalább háromtagú vezetőség irányítja. A vezetőség maga választja tagjai közül az egyesület elnökét. A vezetőség választ pénztárost az egyesület tagjai közül.
  A vezetőség feladata:
   • Az MBK tevékenységének irányítása
   • Az MBK képviselete
   • Ünnepségek, kulturális rendezvények, egyéb összejövetelek szervezése
  1. A pénztáros a vezetőség irányítása szerint gazdálkodik az MBK anyagi eszközeivel.
  A vezetőség tagjait az egyesület vagyonáért egyéni anyagi felelősség nem terheli.
  1. Az évi rendes közgyűlésen a vezetőség kéttagú jelölőbizottságot javasol, melybe a szavazásra jogosultak is jelölhetnek személyeket. A közgyűlés választja meg a jelölőbizottságot, melynek feladata a következő évben megválasztandó vezetőségi tagokat javasolni.
  2. A közgyűlés köteles megtárgyalni az alapszabály módosítására beérkező javaslatokat. Az alapszabály módosításához a közgyűlés kétharmados szavazattöbbsége szükséges.
  3. Az MBK feloszlatását csak két, egymást követő közgyűlés kétharmados szavazattöbbségű határozata döntheti el. Az első rendes évi közgyűlés, a második lehet rendkívüli közgyűlés. Utóbbi kizárólagos témája az MBK feloszlatása és vagyona sorsának eldöntése lehet.
  Oslo, 2017.február 16.