Tájékoztató

Az egyesületről 


   1990. március 15-én alapította egy maroknyi lelkes csapat Oslóban a Norvégiai Magyarok Baráti Körét (MBK), népes támogatással. Közösen, szavazással választottuk meg az egyesület nevét. Sokan vettek részt ötletekkel, tanácsokkal az alapszabály megfogalmazásában is, melynek legfontosabb pontjai a függetlenség és önkéntesség voltak. Ezek a mai napig egyesületünk meghatározói. 

    Az MBK logóját Kiss Szinnyei Ildikó (1924-2013) festőnő készítette, aki szintén festő férjével, Kiss Pál Lászlóval 1948 óta élt Norvégiában.

   Büszkén gondolhatunk vissza arra, hogy harminc év alatt hány neves színművész, filmrendező, zenész, tudós, képzőművész, újságíró volt a vendégünk, milyen sikeresek voltak ezek a rendezvényeink. Filmklub és művészettörténeti előadások is gazdagították programjainkat. A közös kirándulások, városnézések, tárlatvezetések is népszerűek voltak, ezeket helyi önkénteseink vezették. A hagyományos Mikulás- és karácsonyváró ünnepségeken öröm látni a sok kisgyermeket. A Katalin-bálok és farsangi bálok szintén igen sok résztvevőt vonzottak. Nemzeti ünnepeinkről is méltó műsorral emlékeztünk meg, az utóbbi években főleg március 15-éről. Rendezvényeinken mindig önkéntesek gondoskodnak a népszerű büféről. 

   Húsz évig (1992-2012) MBK Híradó címmel negyedévenként megjelenő saját újságot is kiadtunk, melynek változatos anyagát néhány tagú szerkesztőség állította össze. Itt élők portréi, beszámolók a rendezvényekről, magyar-norvég kapcsolatú érdekességek, nyelvi és egyéb cikkek, sőt még receptek is szerepeltek a lapban. Ezekből találhatunk példányokat a honlapunkon. Az összes számot mindkét ország nemzeti könyvtára őrzi az utókor számára. 

   1999-ben 12 oldalas kétnyelvű színes tájékoztató füzetet adtunk ki egyesületünkről. 2003 tavaszán képes ismertető prospektust jelentettünk meg. 

   Magyarok Norvégiában címmel 2000-ben könyvet adtunk ki mintegy 200 oldal terjedelemben. 

 "Mindenki együtt érzett a magyar néppel". 1956-2006, Norvégia című könyvünk az 1956-os forradalom 50. évfordulójára jelent meg. 

   Utazás a világ körül : Norvégia — Magyarország 2011. Ez a szép fotóalbum a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és a Norvégiai Magyarok Baráti Köre közös kiadása. 

   Az 1990-es évek elejétől Csincsele néven rendszeres gyermekfoglalkozásokat tartunk, ahol a gyermekek, szülők nemcsak egymást ismerhetik meg, hanem a magyar mese- és népdalvilágot, ünnepi hagyományokat is, ezzel is fejlesztve anyanyelvi tudásukat. A kezdetek óta felnőtt egy generáció, az ő gyermekeik közül is többen részt vesznek már a Csincselében. 

   Az újságok, könyvek megírása, szerkesztése, a rendezvények megszervezése, lebonyolítása, a vendégekkel kapcsolatos teendők ellátása nem kevés munkával járt és jár a mai napig. Igen hálásak vagyunk mindenkinek, aki bármilyen módon önzetlenül segítette és segíti egyesületünk programjait. Bár az igények, lehetőségek folyamatosan változtak az évtizedek során, reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk most már az ifjabb generáció támogatására is. 

   Úgy érezzük, ma is van létjogosultsága Norvégiában egy magyar kulturális egyesületnek, és reméljük, hogy továbbra is lesz érdeklődés rendezvényeink iránt.