30 év

MBK Norvégiai Magyarok Baráti Köre

Egy harmincévest fiatalnak tartunk, de egy egyesület életében ez tekintélyes kornak számít. 1990. március 15-én alapította egy maroknyi lelkes csapat a Norvégiai Barátok Körét, népes támogatással. Közösen, szavazással választottuk meg az egyesület nevét. Sokan vettek részt ötletekkel, tanácsokkal az alapszabály megfogalmazásában is, melynek legfontosabb pontjai a függetlenség és önkéntesség voltak. Ezek a mai napig egyesületünk meghatározói.

Lehetetlen név szerint felsorolni mindazokat, akik mellettünk álltak hosszú éveken át és sokféle módon segítették, támogatták egyesületünket.

Büszkén gondolhatunk vissza arra, hogy harminc év alatt hány neves színművész, filmrendező, zenész, tudós, képzőművész, újságíró volt a vendégünk, milyen sikeresek voltak ezek a rendezvényeink. Filmklub és művészettörténeti előadások is gazdagították programjainkat. A közös kirándulások, városnézések, tárlatvezetések is népszerűek voltak, ezeket helyi önkénteseink vezették. A hagyományos Mikulás- és karácsonyváró ünnepségeken öröm látni a sok kisgyermeket. A Katalin-bálok szintén igen sok résztvevőt vonzottak. Nemzeti ünnepeinkről is méltó műsorral emlékeztünk meg, az utóbbi években főleg március 15-éről. Rendezvényeinken mindig önkéntesek gondoskodnak a népszerű büféről.

Húsz évig (1992-2012) MBK Híradó címmel negyedévenként megjelenő saját újságot is kiadtunk, melynek változatos anyagát néhány tagú szerkesztőség állította össze. Itt élők portréi, beszámolók a rendezvényekről, magyar-norvég kapcsolatú érdekességek, nyelvi és egyéb cikkek, sőt még receptek is szerepeltek a lapban. Ezekből találhatunk példányokat a honlapunkon. Az összes számot mindkét ország nemzeti könyvtára őrzi az utókor számára.

1999-ben 12 oldalas kétnyelvű színes tájékoztató füzetet adtunk ki egyesületünkről. 2003 tavaszán képes ismertető prospektust jelentettünk meg.

Magyarok Norvégiában címmel 2000-ben könyvet adtunk ki mintegy 200 oldal terjedelemben.

"Mindenki együtt érzett a magyar néppel". 1956-2006, Norvégia című könyvünk az 1956-os forradalom 50. évfordulójára jelent meg.

Utazás a világ körül : Norvégia — Magyarország 2011. Ez a szép fotóalbum a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus és a Norvégiai Magyarok Baráti Köre közös kiadása.

Az 1990-es évek elejétől Csincsele néven rendszeres gyermekfoglalkozásokat tartunk, ahol a gyermekek, szülők nemcsak egymást ismerhetik meg, hanem a magyar mese- és népdalvilágot, ünnepi hagyományokat is, ezzel is fejlesztve anyanyelvi tudásukat. A kezdetek óta felnőtt egy generáció, az ő gyermekeik közül is többen részt vesznek már a Csincselében.

Talán nem is kell említenünk, hogy az újságok, könyvek megírása, szerkesztése, a rendezvények megszervezése, lebonyolítása, a vendégekkel kapcsolatos teendők ellátása mennyi munkával járt és jár a mai napig. Igen hálásak vagyunk mindenkinek, aki ilyen módon önzetlenül segítette egyesületünk programjait. Bár az igények, lehetőségek folyamatosan változtak az évtizedek során, reméljük, hogy a jövőben is számíthatunk most már az ifjabb generáció támogatására is.

Úgy érezzük, ma is van létjogosultsága Norvégiában egy magyar kulturális egyesületnek, és reméljük, hogy továbbra is lesz érdeklődés rendezvényeink iránt.